1. Chương trình tập huấn nghiệp vụ lao động, tiền lương, quan hệ lao động và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp;
  2. Chương trình tập huấn phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các ĐVSNCL;
  3. Chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  4. Chương trình tập huấn Xuất nhập cảnh, cấp giấy phép lao động và bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.