Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu bế giảng

Tham dự buổi bế giảng có Ông Lê Đức Quang –  Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cùng các học viên lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 29.

Phát biểu tại buổi bế giảng, Ông Lê Đức Quang – Phó Hiệu trưởng Nhà trường chúc mừng những kết quả đạt được dù trong hoàn cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng bằng tất cả sự cố gắng, nỗ lực trong thời gian khá hạn hẹp, đặc thù công việc của các học viên đề rất bận rộn nhưng đã thu xếp, bố trí công việc ở cơ quan, tham gia đầy đủ các buổi học cũng như của các học viên, đồng thời cũng nhấn mạnh, khóa học là chương trình bồi dưỡng giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn, giúp các học viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Qua khóa học, các học viên có thêm kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 29 diễn ra từ ngày 08/7/2021 đến ngày 26/10/2021. Trong hơn ba tháng học tập, các học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên với ba cụm chuyên đề gồm có: Kiến thức chung về hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản. Các học viên đã làm hai bài kiểm tra và một bài tiểu luận tình huống trong quản lý hành chính nhà nước, đây là căn cứ để Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa học.
Các học viên tham dự lễ bế giảng tại các điểm cầu

Kết thúc khóa học, 100% học viên đã đạt yêu cầu hoàn thành khóa học, trong đó:

Lớp chuyên viên khóa 29 có 96,3% học viên xếp loại khá và 3,7% học viên xếp loại trung bình.

Phạm Thị Tâm.