Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành LĐTBXH

I. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành có 01 chương trình, thời gian thực hiện tối đa là 06 tuần, gồm:

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội;

2. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp;

3. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

II. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ (nghiệp vụ chuyên ngành; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung), thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần, gồm:

1. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em (về công tác trẻ em);

2. Chương trình, tài liệu đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy;

3. Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về Bảo hiểm xã hội;

4. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng quản lý giáo dục nghề nghiệp;

5. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quan hệ lao động và tiền lương;

6. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bình đẳng giới;

7. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra viên chuyên ngành lao động – thương binh và xã hội;

8. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội;

9. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về dịch vụ việc làm và bảo hiểm thất nghiệp;

10 Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, điều dưỡng người có công;

11. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ về đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

12. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng về công tác giảm nghèo;

13. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng Hội nhập quốc tế lĩnh vực lao động – xã hội;

14. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại cộng đồng;

15. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực bảo vệ môi trường, cảnh báo sớm, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

III. Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã Văn hóa – Xã hội, thời gian thực hiện mỗi chương trình tối đa là 01 tuần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *