12:00 am 24/11/2023

Bế giảng lớp “bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 32, năm 2023.

Chiều ngày 23/11/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 32/2023 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự bế giảng có TS. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động –  Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Lãnh đạo một số phòng thuộc Trung tâm và toàn thể học viên của lớp học.

                                Toàn cảnh buổi lễ bế giảng lớp học tại Trung tâm

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, TS. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội,  mong muốn với những kiến thức đã được tiếp cận sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức vận dụng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cán bộ, quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm, đột phá sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu bế giảng

Lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 32 có 75 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương, các địa phương trên cả nước. Sau gần 02 tháng học tập, các học viên đã được tiếp thu và nghiên cứu 08 chuyên đề, 02 chuyên đề báo cáo, 01 bài kiểm tra tắc nghiệm, gồm: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Văn hóa lãnh đạo quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của lãnh đạo cấp Phòng; Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; Kỹ năng áp dụng pháp luật; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp; Báo cáo một số kinh nghiệm về quản lý, xử lý văn bản; Báo cáo một số kinh nghiệm về tham mưu về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

        Học viên Lê Công Quân, lớp trưởng của lớp CPK32 đại diện cho 75 học viên của lớp phát biểu chia sẻ sau khi hoàn thành khoá học

                                                                                                                                                                      Phạm Thị Tâm 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *