12:00 am 18/05/2024

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 35, năm 2024.

Chiều ngày 16/5/2024, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cũng tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 35 năm 2024, theo hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi lễ bế giảng lớp học có Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo 02 Phòng thuộc Trung tâm cùng hơn 78 học viên tham gia lớp học.

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng lớp học tại Trung tâm

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, mong muốn, với những kiến thức đã được tiếp cận sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức vận dụng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cán bộ, quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm, đột phá sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

                Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu bế giảng

Sau gần 02 tháng học tập, 72 học viên lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 34 là các cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương, các địa phương trên cả nước đã được tiếp thu và nghiên cứu 08 chuyên đề, 02 chuyên đề báo cáo, 01 bài kiểm tra tắc nghiệm, gồm: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; Văn hóa lãnh đạo quản lý; Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của lãnh đạo cấp Phòng; Kỹ năng phân công, kiểm tra, giám sát công việc; Kỹ năng áp dụng pháp luật; Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo, quản lý cấp Phòng; Kỹ năng đánh giá thực thi công vụ; Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp; Báo cáo một số kinh nghiệm về quản lý, xử lý văn bản; Báo cáo một số kinh nghiệm về tham mưu về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

                                                     Ban tổ chức lớp và học viên trao đổi sau khi tham gia khoá học

                                                                                                                                                                 Người viết: Phạm Thị Tâm 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *