12:00 am 08/08/2023

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHÓA 40, NĂM 2023

Sáng ngày 02/8/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương”, khóa 40 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ bế giảng lớp học có Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng 121 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương, các địa phương trên cả nước.

   Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công                                                                                 chức lao động – xã hội phát biểu bế giảng lớp học

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, Ts. CVCC. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội chúc mừng 121 học viên của lớp đã hoàn thành khóa học một cách nghiêm túc, trách nhiệm, tuân thủ nội quy, quy chế của lớp học.  Trong bài phát biểu của mình, Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của đất nước. Đồng thời, Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân khẳng định một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước cho các học viên để vận dụng vào thực tiễn công việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Kết thúc bài phát biểu, Ts CVCC Nguyễn Thị Vân gửi lời cảm ơn đến các Thầy cô giảng viên của khóa học đã tích cực truyền đạt, chia sẻ đến học viên các nội dung chuyên đề, cảm ơn đến tập thể cán bộ của hai Phòng chức năng trong Trung tâm đã phối hợp, hỗ trợ để tạo nên sự thành công của lớp học. Và lời cảm ơn cuối cùng Ts. Nguyễn Thị Vân gửi đến 121 học viên của lớp học đã say mê, tích cực nghiên cứu, Ts. Nguyễn Thị Vân tin tưởng rằng sau khi được trang bị các kiến thức đã học, mỗi học viên có thể nâng cao hiệu quả thực thi công vụ tại cơ quan, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cán bộ, quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm, đột phá sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

Sau thời gian học tập, các học viên đã được đội ngũ giảng viên trao đổi, truyền tải nội dung chuẩn theo Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành, với tổng thời lượng là 240 tiết, gồm các nội dung kiến thức về: Nền hành chính Nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và những kỹ năng cơ bản với 20 chuyên đề giảng dạy, 07 chuyên đề báo cáo, 02 bài kiểm tra tắc nghiệm, 01 bài tiểu luận, gồm: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Pháp luật trong hành chính nhà nước, Quản lý công trong xu thế phát triển, Tổng quan về chính sách công, Tổng quan về phát triển bền vững, QLNN về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, QLNN về các lĩnh vực xã hội, QLNN về cung ứng dịch vụ công, QL nguồn nhân lực trong khu vực công, Quyết định hành chính nhà nước, Chính phủ điện tử và chính phủ số, Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí trong QLNN, Kỹ năng phân tích công việc, Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc, Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kỹ năng theo dõi kiểm tra ngành lĩnh vực quản lý, Quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp, BC về kinh tế kinh nghiệm tham mưu chính sách, báo cáo về kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, báo cáo về hiện đại hóa quản lý nhà nước ở bộ, ngành, địa phương, báo cáo về tình hình quản lý đầu tư công ở bộ ngành, địa phương, báo cáo về về tình hình dân số và phát triển trong bối cảnh hiện này, báo cáo về kinh nghiệm tham mưu ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, báo cáo về lồng ghép giới trong xây dựng chính sách…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Một số hình ảnh tại lễ bế giảng trực tuyến lớp học tại Trung tâm:

Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,                                    công chức lao động – xã hội cùng các đại biểu tham dự lễ bế giảng lớp học tại Trung tâm.
                                                     Đại diện học viên của lớp CVC40 phát biểu cảm nghĩ tại buổi bế giảng lớp học.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Phạm Thị Tâm

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *