12:00 am 22/09/2023

Bế giảng trực tuyến lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương” khóa 41 năm 2023

Chiều ngày 21/9/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương”, khóa 41 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự bế giảng lớp học có TS. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng 78 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương, các địa phương trên cả nước.

TS. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội

Phát biểu bế giảng, TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội chúc mừng kế quả học tập mà các học viên đã đạt được. TS. Nguyễn Thị Vân hy vọng rằng, sau khi kết thúc khóa học, các học viên vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng vừa cập nhật vào thực thi công vụ ngày một tốt hơn.

                                                                 Toàn cảnh buổi lễ bế giảng lớp học tại Trung tâm

Sau thời gian học tập, các học viên đã được đội ngũ giảng viên trao đổi, truyền tải nội dung chuẩn theo Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành, với tổng thời lượng là 240 tiết, gồm các nội dung kiến thức về: Nền hành chính Nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và những kỹ năng cơ bản với 20 chuyên đề giảng dạy, 07 chuyên đề báo cáo, 02 bài kiểm tra tắc nghiệm, 01 bài tiểu luận, gồm: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Pháp luật trong hành chính nhà nước, Quản lý công trong xu thế phát triển, Tổng quan về chính sách công, Tổng quan về phát triển bền vững, QLNN về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, QLNN về các lĩnh vực xã hội, QLNN về cung ứng dịch vụ công, QL nguồn nhân lực trong khu vực công, Quyết định hành chính nhà nước, Chính phủ điện tử và chính phủ số, Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãnh phí trong QLNN, Kỹ năng phân tích công việc, Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc, Kỹ năng phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Kỹ năng theo dõi kiểm tra ngành lĩnh vực quản lý, Quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp, BC về kinh tế kinh nghiệm tham mưu chính sách, báo cáo về kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, báo cáo về hiện đại hóa quản lý nhà nước ở bộ, ngành, địa phương, báo cáo về tình hình quản lý đầu tư công ở bộ ngành, địa phương, báo cáo về về tình hình dân số và phát triển trong bối cảnh hiện này, báo cáo về kinh nghiệm tham mưu ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, báo cáo về lồng ghép giới trong xây dựng chính sách.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương.

                                 Đại diện học viên lớp CVCK41 chia sẻ cảm tưởng sau khi kết thúc khóa học                                                                                                 

                                                                                                                                                              H-Kim Vui Kbuôr.

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *