12:00 am 26/08/2023

BẾ GIẢNG LỚP ”BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG” KHÓA 40, NĂM 2023

Chiều ngày 25/8/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Bế giảng lớp “bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương” khóa 40, năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương và UBND tỉnh, sở, phòng ban và xã phường thị trấn trên cả nước bằng hình thức trực tuyến. 

Tham dự bế giảng có TS. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng 106 học viên tham dự.

Toàn cảnh buổi lễ bế giảng lớp học tại Trung tâm

Sau gần 02 tháng học tập, các học viên đã được tiếp thu và nghiên cứu tổng cộng 20 chuyên đề, trong đó có 16 chuyên đề giảng dạy, 04 chuyên đề báo cáo, 02 bài kiểm tra tắc nghiệm, gồm: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hệ thống chính trị; Tổng quan về hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Đạo đức công vụ; Thủ tục hành chính nhà nước; Tổng quan về quản lý tài chính, tài sản trong cơ quan nhà nước; Tổng quan quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin; Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước; Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; Kỹ năng lập và quản lý hồ sơ; Kỹ năng giao tiếp hành chính; Kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng làm việc trong môi trường số; Báo cáo cải cách hành chính ở bộ ngành, địa phương; Báo cáo về tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta trong giai đoạn hiện nay; Báo cáo về xây dựng chính phủ điện tử; Báo cáo thách thức đối với quản lý và điều hành tổ chức công trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Báo cáo nhận diện, giải quyết xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ…

TS. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu bế giảng lớp học

Phát biểu tại bế giảng, TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội chúc mừng 106 học viên của lớp đã hoàn thành xuất sắc khóa học, Ts Nguyễn Thị Vân mong muốn với những kiến thức đã được tiếp cận sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức vận dụng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cán bộ, quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm, đột phá sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương.

                    Học viên Nguyễn Quốc Cường đại diện cho 106 học viên của lớp phát biểu cảm tưởng sau khi kết thúc khóa học

                                                                                                                                                        Người viết: Phạm Thị Tâm 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *