12:00 am 17/05/2024

Bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương” khóa 43, năm 2024.

Chiều ngày 15/5/2024, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức bế giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương” khóa 43, năm 2024.

Tham dự buổi lễ bế giảng lớp học có Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng 74 học viên tham dự.

Sau gần 02 tháng học tập, các học viên đã được tiếp thu và nghiên cứu 20 chuyên đề với 16 chuyên đề giảng dạy, 04 chuyên đề báo cáo, 02 bài kiểm tra tắc nghiệm, gồm: Kiến thức chung về nhà nước trong hệ thống chính trị, đạo đức công vụ, công chức, thủ tục hành chính, quản lý tài chính – tài sản trong cơ quan nhà nước; Kiến thức quản lý nhà nước theo ngành, lãnh thổ và các kỹ năng lập, quản lý hồ sơ; Kỹ năng giao tiếp hành chính, kỹ năng thuyết trình trong hoạt động công vụ; Kỹ năng làm việc nhóm, thu nhập, xử lý thông tin; Kỹ năng phân tích, giải quyết tình huống trong hành chính nhà nước; Kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước…

    Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu bế giảng

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng lớp học, Bà Trần Mai Phương mong muốn, với những kiến thức đã được tiếp cận sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức vận dụng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra ở các địa phương, đơn vị. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành người cán bộ, quản lý năng động, dám nghĩ, dám làm, đột phá sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi chức trách nhiệm vụ được giao.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ bế giảng lớp học tại Trung tâm

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương.

                                                                                                                         Người viết: H – Kim Vui Kbuôr

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *