Đến dự buổi bế giảng có Ông Lê Đức Quang – Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cùng đông đủ học viên hai lớp. Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và chuyên viên chính diễn ra từ 05/03/2019 đến ngày 21/05/2019. Sau hơn hai tháng học tập, học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và chuyên viên chính với ba cụm chuyên đề sau: Kiến thức chung về hành chính nhà nước; Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản. Để hoàn thành khóa học, các học viên được tham gia làm 2 bài kiểm tra và 1 bài tiểu luận tình huống về quản lý hành chính nhà nước, đây là căn cứ để Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội xét và cấp chứng chỉ cho các học viên.

Ông Lê Đức Quang – Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu bế giảng khóa tập huấn

 

Kết thúc khóa học, học viên đã hoàn thành khóa bồi dưỡng với kết quả 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó: Lớp chuyên viên: Xếp loại giỏi 59,6%; Xếp loại khá: 40,4 %. Lớp chuyên viên chính: Xếp loại giỏi: 75,4%; Xếp loại khá: 24,6%.


Đại diện học viên lớp Chuyên viên chính khóa 20  nhận chứng chỉ

 

Phát biểu tại chương trình bế giảng, Ông Lê Đức Quang – Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng nhà Trường chúc mừng kết quả mà các học viên đạt được sau hơn 2 tháng học tập, đồng thời cũng nhấn mạnh, khóa học là chương trình bồi dưỡng giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức lý luận và thực tiễn, giúp các học viên thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Qua khóa học, các học viên có thêm kiến thức và kinh nghiệm, vận dụng những kiến thức và kỹ năng tiếp thu được áp dụng có hiệu quả vào công việc thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình.

Một số hình ảnh khác của buổi bế giảng.

Đại diện học viên hai lớp chuyên viên và chuyên viên chính tặng hoa cho Lãnh đạo trường

Đại diện học viên lớp chuyên viên khóa 13 nhận chứng chỉ
Ông Võ Trọng Thành, Lớp trưởng lớp Chuyên viên chính đại diện học viên 2 lớp phát biểu

Toàn cảnh buổi bế giảng

 

Đặng Mơ.