12:00 am 16/12/2021

Bế giảng trực tuyến Lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khóa 34, năm 2021

Ngày16/12/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên chính khóa 34, năm 2021. 

Tham dự Bế giảng có Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí lanh đạo các Phòng/khoa thuộc Trường; chủ nhiệm lớp cùng 144 học viên tham gia khoá học.

Lớp bồi dưỡng chương trình ngạch chuyên viên chính khoá 34, năm 2021 có 144 học viên. Với tinh thần học tập nghiêm túc, tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, học viên của khóa học đã được tiếp thu các kiến thức cơ bản về nâng cao về hành chính nhà nước; chính sách công; quản lý nguồn nhân lực, tài chính của tổ chức hành chính nhà nước; chính phủ điện tử; các vấn đề về cải cách hành chính; quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ… Ngoài kiến thức chung, học viên sẽ được cung cấp những kỹ năng như: Thuyết trình trong hoạt động công vụ, phân tích công việc, lập kế hoạch, phân công và phối hợp trong hoạt động công vụ, tổ chức và điều hành cuộc họp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá thực thi công vụ… Kết thúc khóa học, 100% được công nhận tốt nghiệp và được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

Ông Lê Đức Quang, CVCC, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu bế giảng

Phát biểu bế giảng, Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã biểu dương kết quả học tập của toàn khóa học; mong muốn học viên khi về công tác vẫn phát huy hơn nữa tinh thần tự học, tự rèn luyện, vận dụng tốt vào công việc chuyên môn của mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập quốc tế, đặc biệt là trong bối cách cách mạng 4.0 hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi Bế giảng:

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *