12:00 am 22/02/2023

Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 39, Chuyên viên chính khóa 40, Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 30 và Lớp nghiệp vụ CTXH khóa 6, cộng tác viên CTXH khóa 7 theo hình thức học trực tuyến

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, nghiệp vụ CTXH và cộng tác viên CTXH theo hình thức học từ xa (trực tuyến), cụ thể như sau:

(Toàn văn công văn kèm theo thông báo này)

 

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học

Hướng dẫn đăng ký tham gia khóa học trực tuyến

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Teams

Đăng ký tại đây:

Đăng ký tuyển sinh

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *