12:00 am 28/04/2024

CHIÊU SINH CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 45, CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 45, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG KHÓA 36 VÀ CÁC KHOÁ BỒI DƯỠNG KHÁC

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính và tương đương; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành công tác xã hội, điều trị cai nghiện ma túy cơ bản theo hình thức học từ xa (trực tuyến), cụ thể như sau:

 Toàn văn công văn kèm theo thông báo này

Mẫu đơn tham gia khóa học 

Hướng dẫn đăng ký tham gia khóa học trực tuyến 

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Teams

Đăng ký học tại đây:

https://colasa.edu.vn/tuyen-sinh/dang-ky-tuyen-sinh.html

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *