Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Ngọc Thịnh – Vụ Trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Phạm Trưởng Giang, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng một số công đoàn đơn vị trong  Bộ và toàn thể đoàn viên công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã có mặt đông đủ tham dự Đại hội.

Đồng chí Đào Ngọc Thịnh – Vụ Trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội

 Đại hội đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả Công đoàn từ khi thành lập tháng 11/2015 đến tháng 5/2016 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021 do đại diện Ban chấp hành lâm thời Công đoàn Trường trình bày. Mặc dù thời gian mới chỉ 6 tháng với nhiều khó khăn nhưng Ban Chấp hành lâm thời đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đạt được những thành tích nổi bật trong các công tác như: công tác chăm lo đời sống và thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Trường; nâng cao công tác tuyền truyền giáo dục đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế và tồn tại trong hoạt động của Công đoàn Trường như ý thức tự giác, trách nhiệm của một số đoàn viên chưa cao trong việc chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động chung của công đoàn còn hạn chế.
Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá và góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Công đoàn Trường và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới đồng thời cũng đề xuất một số kiến nghị như: đẩy mạnh việc xây dựng các nguồn thu sự nghiệp nhằm tăng thu nhập tăng thêm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tạo nguồn phát triển cho Trường; khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; thực hiện tiết kiệm ở từng đơn vị trong Nhà Trường.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Thịnh – Vụ Trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội đã tuyên dương những kết quả hoạt động  của Công đoàn Trường trong thời gian qua trước sự cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của Ban Chấp hành lâm thời. Đồng chí cũng nêu rõ mỗi đoàn viên công đoàn Trường khác với đoàn viên công đoàn của các đơn vị khác, các cán bộ của Trường không chỉ giỏi một việc mà phải biết rất nhiều việc vì đây là môi trường sư phạm. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ cũng nhấn mạnh, bên cạnh đó để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ tời Ban Chấp hành mới cần phát huy và làm tốt hơn nữa vai trò của Ban chấp hành. Các hoạt động của Công đoàn của Trường cần chú trọng bám sát với thực hiện chuyên môn như nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên đề. Và đặc biệt cần phát huy hơn nữa tinh thần dân chủ, đoàn kết góp phần nâng cao chất hiệu hoạt động của Trường.
Thay mặt Chi bộ và Ban giám hiệu Trường, đồng chí Phạm Trường Giang – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trân trọng cảm ơn Công đoàn cấp trên đã tạo điều kiện, quan tâm đến cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường. Đồng thời, đồng chí đưa ra một số giải pháp và phương hướng trong thời gian tới nhằm động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Công đoàn Trường phát triển toàn diện, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.

Đồng chí Phạm Trường Giang – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Đại hội

 

 Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 với số lượng đã được bầu chọn là 5 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – xã hội và biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại Đại hôi, đoàn viên công đoàn đã bầu ra 2 đồng chí đi dự công đoàn cấp trên với sự nhất trí của 100% đoàn viên công đoàn.

 

Ban Chấp hành Công đoàn Trường  nhiệm kỳ 2016-2021

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021, đ/c Nguyễn Thị Vân – Phó Hiệu trưởng cảm ơn sự tín nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức  người lao động trong Trường và sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Chi bộ nhà trường đối với hoạt động của Ban chấp hành và của Công đòan Trường. Ban chấp hành Công đoàn cũng cam kết sẽ sát cánh cùng tất cả các đoàn viên, phấn đấu xây dựng Công đoàn Trường trở thành địa chỉ tin cậy để bảo vệ những quyền lợi của người lao động trong Trường, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo điều kiện giúp cho các cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong Trường yên tâm công tác, cùng chung tay xây dựng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội ngày càng vững mạnh và phát triển.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội Công đoàn, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Đ/c Phạm Trường Giang – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa

Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời miễn nhiệm

Toàn cảnh Đại hội

 

Đội văn nghệ hát chúc mừng Đại hội