Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Báo cáo của Trường tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, bà Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm 2020, Trường đã phối hợp với các đơn vị, các chuyên gia trong và ngoài Bộ tổ chức các lớp bồi dưỡng được 47 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.712 lượt công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân có nhu cầu học tập; phối hợp các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ xây dựng trình Bộ thẩm định 4 chương trình và biên soạn 8 tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng chuyên môn. Cho đến nay Trường đã xây dựng, trình Bộ ban hành 26 chương trình và 33 tài liệu làm cơ sở cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chung về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường đã dần thu hút được đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có chất lượng tham gia biên soạn các chương trình, tài liệu và trực tiếp giảng dạy. Các chương trình, tài liệu được xây dựng đã chú trọng bám sát đối tượng học và gắn với thực tiễn công tác của người học.

Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Trường xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 theo phương châm của Bộ và chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”; dự kiến tổ chức 21 lớp cho 890 lượt công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, ngành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập; triển khai xây dựng các bài giảng trực tuyến, dự kiến số hóa 5 – 7 chuyên đề cho các chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp công tác xã hội và giáo dục nghề nghiệp…

 

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Trường đã đạt được thời gian qua trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Theo Thứ trưởng, năm 2021 là năm rất đặc biệt, năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ mở ra những cơ hội mới cho ngành Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai từng quyết sách về an sinh xã hội của Nghị quyết Đại hội XIII. Đây chính là cơ hội để Trường đổi mới và đột phá. Tuy nhiên, cần xem xét nghiên cứu, lựa chọn cụ thể ở những lĩnh vực, nội dung nào được gắn với các mục tiêu tổng quát cụ thể của ngành trong năm 2021.

Các chương trình, nội dung, các lớp ngày càng phải chuẩn hóa các tài liệu theo chuẩn quốc tế. Cách thức, phương pháp đào tạo phải đa dạng về hình thức kết hợp đào tạo tập trung, đào tạo truyền thống với đào tạo từ xa, số hóa, do đó đòi hỏi Trường phải ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và công tác quản lý; xây dựng hệ thống dữ liệu. Mỗi thầy, cô phải nâng cao năng lực, có chương trình đào tạo cho mình để đáp ứng được nhu cầu đề ra. Làm sao để khi đi giảng dạy tại các địa phương, họ cũng thấy được cách thức truyền đạt được chuẩn hóa và chuyên nghiệp; đồng thời đòi hỏi kiến thức của các thầy, cô phải rộng, đa dạng và phong phú. Tức là cho họ cả quan điểm, phương pháp chứ không chỉ là kiến thức”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thay mặt tập thể công chức, viên chức, người lao động của Trường, Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ lòng cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia trong và ngoài Bộ đã dành cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động – xã hội trong năm qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo Bộ cũng như các đơn vị trong năm 2021 và thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trịnh Minh Chí, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Ông Phạm Trường Giang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội phát biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và cán bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.