12:00 am 21/01/2022

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có bà Vũ Ngọc Thủy – Hiệu trưởng Trường, Ts. Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, CVCC Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể viên chức, người lao động Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội

Hội nghị đã thông qua các dự thảo : Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2021; kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021 và thực hiện dân chủ cơ sở tại đơn vị; Báo cáo tổng kết công đoàn và các phong trào thi đua năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, chương trình công tác, hoạt động của thanh tra nhân dân năm 2022,  Báo cáo thông qua các Quy chế của đơn vị.

Ký kết giao ước thi đua

Tiếp thu những ý kiến, đề xuất của viên chức, người lao động tại Hội nghị, Đ/c Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã giải đáp, chia sẻ chi tiết và kịp thời đối với các ý kiến, đề xuất của viên chức và người lao động trong Nhà trường. Đ/c Vũ Ngọc Thủy tin tưởng với những nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Toàn cảnh buổi tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công đoàn Trường ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động của Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội. Đây là yêu cầu quan trọng để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đ/c Nguyễn Thị Vân mong rằng, trong năm 2022, Công đoàn Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát huy quy chế phối hợp trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà trường, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động đơn vị.

Một số hình ảnh tại buổi hội nghị :

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *