12:00 am 28/12/2023

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; Ông Khuất Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội. 

Hội nghị đã thông qua các dự thảo : Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo tổng kết công đoàn và các phong trào thi đua năm 2023 của Trung tâm.

 Lễ ký giao ước thi đua

Tiếp thu những ý kiến, đề xuất của viên chức, người lao động tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thị Vân, Giám đốc Trung tâm đã giải đáp, chia sẻ chi tiết và kịp thời đối với các ý kiến, đề xuất của viên chức và người lao động trong Trung tâm. Đ/c Nguyễn Thị Vân tin tưởng với những nỗ lực của tập thể viên chức và người lao động, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

                                                   Toàn cảnh của Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Khuất Tuấn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động của Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội. Đây là yêu cầu quan trọng để thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đ/c Khuất Tuấn Sơn mong rằng, trong năm 2024, Công đoàn Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát huy quy chế phối hợp trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Trung tâm, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động đơn vị.

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *