Ngày 08/7/2021 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã tổ chức khai giảng trực tuyến 03 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28, khóa 29 và chuyên viên chính khóa 32 năm 2021. Đến dự và phát biểu khai giảng khóa học có Ông Lê Đức Quang, CVCC –  Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng hơn 520 là cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, thuộc các cơ quan hành chính sự nghiệp ở trung ương và địa phương.

Ông Lê Đức Quang, CVCC – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo khai giảng khóa học

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được học tập theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 28, khóa 29 và chuyên viên chính khóa 32 do Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018. Theo dự kiến, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian hơn 02 tháng, để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra và viết 1 bài tiểu luận tình huống về quản lý hành chính nhà nước.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng này là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần thay đổi thái độ và hành vi thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển của đất nước; hoàn thiện các quy định về chuẩn ngạch, chuẩn chức danh cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành những mục tiêu của cá nhân và tổ chức về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

Phát biểu tại buổi khai giảng, Ông Lê Đức Quang, CVCC –  Phó Hiệu trưởng nhà trường chào mừng các học viên tham gia lớp học. Đồng thời khẳng định, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội luôn dành điều kiện tốt nhất cho các lớp bồi dưỡng, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng cán bộ. Đồng chí mong rằng các công chức, viên chức tham gia lớp học sẽ có khoảng thời gian bổ ích, tiếp thu được tối đa kiến thức được truyền đạt để khi hoàn thành khóa học sẽ áp dụng sáng tạo trong công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi khai giảng diễn ra nghiêm túc với không khí phấn khởi và sau khai giảng các học viên đã bắt đầu vào học các chuyên đề theo kế hoạch đề ra.

Một vài hình ảnh trong buổi khai giảng:

Toàn cảnh lễ khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên viên khóa 28, 29 và chuyên viên chính khóa 32

Phạm Thị Tâm.