12:00 am 14/11/2023

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 33, năm 2023.

Chiều ngày 13/11/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương” khóa 33 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ khai giảng lớp học có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, đại diện lãnh đạo bộ phận chuyên môn thuộc trung tâm cùng hơn 80 học viên trên cả nước.

                             Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp học tại Trung tâm

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, cho biết khi tham gia các lớp “Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương”, ngoài việc học viên được trao đổi các chuyên đề đúng theo chương trình tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, học viên còn được cập nhật các kiến thức mới mang tính thực tiễn cao qua sự truyền tải của các giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và trách nhiệm. Qua các chuyên đề trao đổi, học viên sẽ được bổ sung kiếm thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ vị trí việc làm. Qua đó, Ts. Nguyễn Thị Vân đè nghị các học viên thực hiện nghiêm túc theo chương trình bồi dưỡng và kỷ luật của lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học 

Đối với chương trình Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương bao gồm 80 tiết trong đó: 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo. Các học viên tham gia đầy đủ các buổi học, cuối khóa học viên tham dự chương trình học tập thực tế, thực hiện một bài kiểm tra làm căn cứ cấp chứng chỉ cho học viên.

                                                                                                                               Phạm Thị Tâm 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *