12:00 am 25/05/2023

KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, KHÓA 41” NĂM 2023

Ngày 25/5/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương, khóa 41” năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp học

Tham dự buổi lễ khai giảng lớp học có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng trực thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên tham dự là cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành trên địa bàn cả nước.

Khóa học bao gồm 20 chuyên đề, trong đó có 6 chuyên đề báo cáo được phân bổ thành 3 phần: Phần 1 – Kiến thức chung; Phần 2 – Kỹ năng và Phần 3 – Nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa. Khóa học được áp dụng theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.

Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng khóa học, Ts. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã chúc mừng các học viên tham gia khóa học “Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương” khóa 41 năm 2023, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đặc biệt là vấn đề hội nhập sâu rộng hiện nay. Ts. Nguyễn Thị Vân đề nghị các Phòng của Trung tâm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các học viên trong quá trình học tập, các học viên cần chấp hành tốt các quy định của Trung tâm và thu xếp công việc để tham gia lớp học được đầy đủ, nhằm đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất./.

                                                                                                                                                     Người viết: H – Kim Vui Kbuôr

 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *