12:00 am 18/08/2023

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương” khóa 42, năm 2023

Chiều ngày 15/8/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương”, khóa 42 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự khai giảng có TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên tham dự.

Lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương” khóa 42 được tổ chức trong thời gian hơn 2 tháng theo chương trình mới của Bội Nội vụ ban hành tại Quyết định số 421/QĐ-BNV, ngày 02/6/2022 về “Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương”. Thông qua khóa học, các học viên sẽ được tiếp thu 20 chuyên đề, 6 chuyên đề báo cáo và phân bổ thành 3 phần, trong đó: Phần 1 – Kiến thức chung, Phần 2 – Kỹ năng và Phần 3 – đi nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.

Ts. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. TS. Nguyễn Thị Vân khẳng định một trong những mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước của chuyên viên chính cho học viên để vận dụng vào thực tiễn công việc và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. TS. Nguyễn Thị Vân cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra./.

                                                                                                                                H – Kim Vui Kbuôr.

 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *