12:00 am 07/11/2023

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, KHÓA 43

Chiều ngày 06/11/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương”, khóa 43 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự lễ khai giảng lớp học có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên tham dự.

                                                     Các đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian hơn 02 tháng với 240 tiết học, các học viên sẽ được học tập 20 chuyên đề giảng dạy và 6 chuyên đề báo cáo, đi nghiên cứu và kiểm tra, viết tiểu luận. Cuối khóa học, học viên sẽ phải hoàn thành 02 bài kiểm tra, viết tiểu luận cuối khóa và được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học khi đạt đủ các điều kiện theo quy định.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước; củng cố, cập nhật kiến thức về quản lý Nhà nước và kỹ năng tương ứng, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ts. Nguyễn Thị Vân,CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ts. Nguyễn Thị Vân yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và kỷ cương, kỷ luật lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

                                               Học viên dự khai giảng trực tuyến lớp học
                                                                                                               

                                                                                                                                                         H – Kim Vui Kbuôr

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *