12:00 am 28/02/2024

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương” khóa 44

Ngày 27/02/2024, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 44” hình thức học trực tuyến.

Tham dự khai giảng có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Ths. Trần Mai Phương, Phó Giám đốc, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội và đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên của lớp học.

  Các đại biểu tham dự lễ khai giảng khoá học tại Trung tâm

Tham dự lễ khai giảng lớp học có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Ths. Trần Mai Phương, Phó Giám đốc, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội và đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên của lớp học.

Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương diễn ra trong 6 tuần với 240 tiết gồm: 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo. Cuối khóa học, các học viên tham dự chương trình học tâp thực tế, thực hiện hai bài kiểm tra và một bài tiểu luận làm cuối khóa.

Phát biểu tại lễ Khai giảng lớp học, Ts. Nguyễn Thị Vân nhấn mạnh: Tham gia các lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân góp phần xây dựng nền hành chính, ngày càng tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng và nội quy, quy chế của lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra./.

                                                                                                                                                        Người viết: H Kim Vui Kbuor

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *