12:00 am 16/05/2024

Khai giảng lớp “ Bồi dưỡng đối với ngạch Chuyên viên chính và tương đương” khóa 45 năm 2024

Ngày 15/5/2024, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương” khóa 45 năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. 

Tham dự buổi lễ khai giảng lớp học có Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; Lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm và cùng toàn thể học viên là cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan Trung ương và các sở, ban, ngành trên địa bàn cả nước.

Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học

Thông qua khóa học, các học viên sẽ được tiếp thu tổng 20 chuyên đề học cùng 6 chuyên đề báo cáo. Các chuyên đề được phân bổ thành 3 phần, trong đó: Phần 1 – Kiến thức chung, Phần 2 – Kỹ năng và Phần 3 – đi nghiên cứu thực tế, viết tiểu luận cuối khóa, theo khung chương trình do Bộ Nội vụ ban hành.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp học tại Trung tâm

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng khóa học, Bà Trần Mai Phương đã nhiệt liệt chào đón các học viên tham dự khóa học “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương” khóa 45 năm 2024, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong việc đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đặc biệt là vấn đề hội nhập sâu rộng hiện nay. Bà Trần Mai Phương cũng yêu cầu các phòng ban của Trung tâm tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho các học viên trong quá trình học tập tại khóa học, đồng thời cũng đề nghị các học viên cần chấp hành tốt các quy định của Trung tâm và thu xếp công việc để tham gia lớp học được đầy đủ, nhằm đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất./

                                                                                                                       Người viết: H – Kim Vui Kbuôr

 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *