12:00 am 25/05/2023

KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, KHÓA 40” NĂM 2023

Ngày 25/5/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương, khóa 40” năm 2023 theo hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh của buổi lễ khai giảng lớp học trực tuyến

Tham dự buổi lễ khai giảng lớp học có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng trực thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên tham dự.

Khóa học được thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ- BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung và cơ bản về hành chính nhà nước; bồi dưỡng cho học viên một số kỹ năng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; qua đó góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của chuyên viên và tương đương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, Ts. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã chúc mừng các học viên tham gia khóa học, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nâng cao chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó Ts. Nguyễn Thị Vân yêu cầu các đồng chí học viên sắp xếp công việc, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự giác, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, thảo luận, theo phương châm “học đi đôi với hành”, để nắm vững những kiến thức, kỹ năng được học nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tiễn trong công tác ở cơ quan, đơn vị mình./.

Phạm Thị Tâm.

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *