12:00 am 16/08/2023

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương” khóa 41, năm 2023

   Chiều ngày 15/8/2023, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương” khóa 41, năm 2023 bằng hình thức trực tuyến. 

                                        Toàn cảnh buổi lễ khai giảng trực tuyến tại COLASA

Tham dự lễ khai giảng lớp học có TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng toàn thể học viên tham dự.

Khóa học được thực hiện theo Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương ban hành kèm theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mục tiêu của chương trình nhằm trang bị và cập nhật cho học viên những kiến thức chung cơ bản về hành chính nhà nước; bồi dưỡng cho học viên một số kỹ năng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao; qua đó góp phần nâng cao phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của chuyên viên và tương đương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tham gia Khóa bồi dưỡng, ngoài việc được trao đổi các chuyên đề đúng chuẩn theo chương trình tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, các học viên còn được cập nhật các kiến thức mới mang tính thực tiễn cao qua sự truyền tải của các Giảng viên giàu kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy.

                 TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,                                                                công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng khóa học, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, TS. Nguyễn Thị Vân chào mừng tất cả các học viên đăng ký tham dự khóa học, TS. Nguyễn Thị Vân  đề nghị các đồng chí học viên sắp xếp công việc, khắc phục khó khăn, phải phát huy tinh thần tự giác, nghiêm túc học tập, tích cực trao đổi, thảo luận, theo phương châm “học đi đôi với hành”, để nắm vững những kiến thức, kỹ năng được học nhằm vận dụng hiệu quả vào thực tiễn trong công tác ở cơ quan, đơn vị mình./.

                                                                                                                                      Người viết: H- Kim Vui Kbuôr

  

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *