12:00 am 16/05/2024

KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG” KHÓA 45 NĂM 2024

Sáng ngày 15/5/2024, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Trường Đại học Lao động – Xã hội tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương” khóa 45 năm 2024, bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi lễ khai giảng lớp học có Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; đại diện lãnh đạo các Phòng thuộc Trung tâm cùng hơn 120 học viên tham gia lớp học.

                                           Các đại biểu tham dự buổi lễ khai giảng lớp học tại Trung tâm

Tham dự khóa học, học viên sẽ được tiếp cận những chuyên đề theo chuẩn bộ giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022, với tổng thời lượng là 160 tiết được chia làm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo.

Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm, Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu khai giảng lớp học, Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Trung tâm, Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội chào mừng các học viên đã đăng ký tham gia khóa học và nhấn mạnh, đây là chương trình bồi dưỡng nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng những yêu cầu đặt ra ngày càng cao của nền hành chính công vụ trong giai đoạn mới. Vì vậy, ngoài việc bám sát giáo trình, tài liệu do Bộ Nội vụ ban hành, Bà Trần Mai Phương đề nghị đội ngũ giảng viên giảng dạy tại các lớp luôn cập nhật những văn bản mới, những vấn đề thời sự tiêu biểu, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để truyền tải một cách đầy đủ và kịp thời tới học viên, giúp mỗi học viên trang bị thêm những kiến thức thực tiễn cần thiết và bổ ích áp dụng để triển khai thực hiện công việc được giao. Đồng chí yêu cầu các học viên chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để tham gia nghiên cứu, học tập, thảo luận tích cực các chuyên đề trong nội dung chương trình bồi dưỡng, tuân thủ đầy đủ những nội quy, quy chế của lớp học và hoàn thành đầy đủ các nội dung của chương trình học./.

                                                                                                                                         Người viết: H – Kim Vui Kbuor

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *