12:00 am 17/11/2021

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và an toàn thông tin” cho cán bộ ngành LĐ-TB&XH

Trong 2 ngày 17, 18/11, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động –  Xã hội phối hợp với Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và an toàn thông tin” theo hình thức trực tuyến cho đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ và Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố.

Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – Xã hội khai mạc lớp bồi dưỡng

Tới dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng có: Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động – Xã hội; ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin; gần 180 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ và trên 30 Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố, trong đó có 23 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ và Sở, 52 cán bộ quản lý cấp phòng và đội ngũ cán bộ, viên chức đang trực tiếp được giao nhiệm vụ tham mưu công tác chuyển đổi số và an toàn thông tin cho các đơn vị.

Phát biểu khai giảng lớp học, bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Lao động – Xã hội nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong xã hội hiện đại, được thể hiện rất rõ trong các nghị quyết của Trung ương và được cụ thể hóa bởi các quy định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong những năm gần đây. Cụ thể nhất là Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 đề ra rất nhiều mục tiêu cụ thể buộc các cơ quan nhà nước phải chuyển mình thực hiện chuyển đổi số.
Ông Đỗ Chí Dũng, Giám đốc Trung tâm Thông tin trình bày chuyên đề: “Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội” 
Trước yêu cầu đó, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã làm việc với các thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ về nội dung này, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết phải triển khai chuyển đổi số. Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng phương án chuyển đổi số cụ thể với từng lĩnh vực của Bộ, tính toán lộ trình ưu tiên thực hiện thời gian tới.
Bên cạnh đó, Bộ đã giao nhiệm vụ cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động -Xã hội trong năm 2021 chủ trì phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và Trung tâm Thông tin tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số và an toàn thông tin” cho đội ngũ lãnh đạo, công chức của Bộ về chuyển đổi số với mục tiêu: cập nhật kiến thức về chuyển đổi số; giúp nắm bắt những khái niệm, kiến thức nền tảng căn bản và bức tranh tổng quan về chuyển đổi số; nhận diện những vấn đề mang tính chiến lược mà Chính phủ và Bộ đề ra để ứng dụng vào hoạt động chuyển đổi số tại Bộ, ngành.
Để khóa học đạt được kết quả cao nhất, bà Vũ Ngọc Thủy đề nghị các học viên tham gia lớp học tích cực tham gia trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ những kiến thức mới, hỏi đáp để biết thêm kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số liên quan tới nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình đang phải thực hiện.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến
Trong 2 ngày, các học viên tham gia lớp học được các báo cáo viên là các chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ LĐTBXH, Viện Công nghệ VINASA, Công ty VM Ware truyền đạt nhiều kiến thức và chuyên đề bổ ích như: Một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; một số khái niệm cơ bản: Ứng dụng số, số hóa, chuyển đổi số; Kinh tế số, Xã hội số; Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Chuyển đổi số; Chuyển đổi số trong khu vực công; Các xu hướng công nghệ và ứng dụng trong Chuyển đổi số; Điện toán đám mây; Các quy định về an toàn, an ninh thông tin và những vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Bảo mật thông tin, dữ liệu trên môi trường số; Phòng chống hiểm họa về an toàn, an ninh thông tin…
Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các báo cáo viên cũng trực tiếp trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi của các học viên trong suốt thời gian tập huấn.

Bình luận: