12:00 am 22/09/2021

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 30 VÀ KHÓA 31 NĂM 2021

Chiều ngày 22/9/2021, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 30 và khóa 31 năm 2021. Dự khai giảng có Ông Lê Đức Quang, CVCC – Phó Hiệu trưởng Nhà trường và Lãnh đạo các Phòng/khoa trong Nhà trường.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 380 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương và UBND tỉnh, sở, phòng ban và xã phường thị trấn trên cả nước. Trong thời gian hơn 02 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên theo 3 phần học gồm: Kiến thức chung; Kiến thức quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản về quản lý thời gian, công việc, xử lý thông tin, viết báo cáo. Cuối khóa học, các học viên phải viết bài thu hoạch, liên hệ thực tiễn công việc đang đảm nhận để qua đó đánh giá kết quả học tập và làm căn cứ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Ông Lê Đức Quang, CVCC – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng

Tại buổi khai giảng, Ông Lê Đức Quang, CVCC – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định: Lớp học được tổ chức sẽ có ý nghĩa rất quan trọng góp phần trang bị, cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức chung, cơ bản, cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng trong giải quyết công việc cũng như văn hóa công sở,…

Để lớp học đạt hiệu quả cao, yêu cầu các học viên cần xác định mục đích học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, lớp học; đoàn kết tích cực học tập. Ban tổ chức lớp chủ động bố trí điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo lớp học diễn ra đúng đủ thành phần, số lượng như chương trình đã đề ra …

Khóa học sẽ giúp học viên củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ, tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó ngày càng đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng công việc và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

 

Người viết: H – Kim Vui Kbuor

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *