12:00 am 11/03/2022

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa 35 và Chuyên viên chính khóa 37

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 35 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 37 năm 2022 học trực tuyến.

Ngày 11/3/2022, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, Bộ lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 35 và lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 37 năm 2022. Tới dự có Ông Lê Đức Quang, CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và cùng Lãnh đạo các Phòng/khoa trong Nhà trường.

Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương và UBND tỉnh, sở, phòng ban và xã phường thị trấn trên cả nước.

Trong thời gian hơn 02 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên theo 3 phần học gồm: Kiến thức chung; Kiến thức quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản về quản lý thời gian, công việc, xử lý thông tin, viết báo cáo. Cuối khóa học, các học viên phải viết bài thu hoạch, liên hệ thực tiễn công việc đang đảm nhận để qua đó đánh giá kết quả học tập và làm căn cứ cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Ông Lê Đức Quang, CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà phát biểu khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, Ông Lê Đức Quang, CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Lớp học được tổ chức sẽ có ý nghĩa rất quan trọng góp phần trang bị, cập nhật cho cán bộ, công chức, viên chức những kiến thức chung, cơ bản, cần thiết về quản lý nhà nước và kỹ năng trong giải quyết công việc cũng như văn hóa công sở,…

Để lớp học đạt hiệu quả cao, Ông Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các học viên cần xác định mục đích học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, lớp học; đoàn kết tích cực học tập. Đồng chí cũng đề nghị Nhà trường chủ động bố trí điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo lớp học diễn ra đúng đủ thành phần, số lượng như chương trình đã đề ra…

Khóa học sẽ giúp học viên củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ, tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó ngày càng đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng công việc và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng:

 

Người viết: H – Kim Vui Kbuor

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *