12:00 am 28/04/2024

Khai giảng lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội” khóa 6, năm 2024.

Sáng ngày 26/4/2024, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội” khóa 6, năm 2024, khóa học được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tham dự phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp học có Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cùng đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc trung tâm và hơn 70 học viên trên đến từ các cơ quan, tỉnh thành trên cả nước.

Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng

Tại buổi khai giảng, Ts. Nguyễn Thị Vân, CVCC, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội nêu rõ: Mục tiêu phát triển nghề công tác xã hội tại Việt Nam, cụ thể ngày 22/2/2021 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 112/QĐ-TTg ban hành chương trình phát triển công tác xã hội 2021-2030 với mục tiêu chung tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo từng giai đoạn; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ công tác xã hội trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ công tác xã hội của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả;  Và thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành: Thông tư số 26/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12/12/2022  Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành công tác xã hội, Quyết định số 1512/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2023 về việc ban hành chương trình “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội”; Thực hiện Quyết định số 1512/QĐ-LĐTBXH, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt tài liệu “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội” theo Quyết định số 393/QĐ-ĐTBD ngày 12/12/2023.

Cũng tại bài phát biểu khai mạc khóa học, Ts Nguyễn Thị Vân cho biết: khi tham gia các lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội, ngoài việc học viên được trao đổi các chuyên đề đúng chuẩn theo chương trình tài liệu do Bộ LĐTBXH ban hành, còn học viên còn được cập nhật các kiến thức mới mang tính thực tiễn cao, qua sự truyền tải của các giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và trách nhiệm. Qua các chuyên đề trao đổi, học viên sẽ được bổ sung kiến thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ vị trí việc làm. Ts. Nguyễn Thị Vân đề nghị các học viên thực hiện nghiêm túc theo chương trình bồi dưỡng và kỷ luật của lớp học, chủ động nghiên cứu và tham gia thảo luận tích cực các chuyên đề, hoàn thành tốt các yêu cầu của lớp học đề ra.

     Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên 2 phòng Đào tạo, bồi dưỡng và Tổ chức hành chính thuộc Trung tâm tham dự khai giảng

Đối với chương trình Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội diễn ra trong 10 tuần với 160 tiết gồm: Phần 1 gồm 07 chuyên đề kiến thức, kỹ năng chung; phần 2 gồm 11 chuyên đề kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành (trong đó có 07 chuyên đề bắt buộc và 04/12 chuyên đề tự chọn theo lĩnh vực học viên đang công tác). Kết thúc mỗi phần học, các học viên tham gia đầy đủ các buổi học, sẽ thực hiện một bài kiểm tra. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ thực tế tại đơn vị đang công tác và viết bài thu hoạch cuối khóa trên vị trí việc làm đang đảm nhiệm. Kết quả các bài kiểm tra và bài thu hoạch cuối khóa sẽ là căn cứ cấp chứng chỉ cho học viên./.

                                                                                                                                                          Người viết: Phạm Thị Hương 

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *