TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tham dự khai giảng và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông 1, thuộc Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

Phát biểu trong buổi khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội nhấn mạnh mục đích nhằm nâng cao trình độ, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Theo TS. Nguyễn Thị Vân, đứng trước sự phát triển như vũ bão của Cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, thì việc áp dụng CNTT vào trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. CNTT, tin học sẽ trở thành lực lượng lao động không thể thiếu và chiếm phần lớn trong hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp. Sự giao tiếp, tương tác giữa công chức, viên chức với máy tính, mạng máy tính… sẽ ngày càng nhiều hơn, sâu hơn. Điều đó đòi hỏi người sử dụng phải hiểu biết hơn về máy tính, mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, biết sử dụng máy tính đúng cách… Tin học hoá hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Xuất phát từ yêu cầu đó, ngày 28/4/2014, Bộ TTTT đã ban hành Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT, gồm có chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao. Theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, một trong các tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính là phải có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chính vì vậy, để từng bước nâng cao trình độ, kỹ năng và chuẩn hóa các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Bộ đã giao Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khoá bổi dưỡng chuẩn kỹ năng tin học cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của Bộ. Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I, thuộc Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông là đối tác của Trường để thực hiện nhiệm vụ này.

Tham gia Lớp Bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản từ ngày 29/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020 có hơn 80 công chức, viên chức đến từ các Cục, Vụ, Viện, Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chương trình bồi dưỡng gồm có 3 phần. Phần I: thực hành trên máy 6 module, đó là: Hiểu biết về CNTT cơ bản; Sử dụng Máy tính cơ bản; Xử lý Văn bản cơ bản; Sử dụng bảng tính cơ bản; Sử dụng trình chiếu cơ bản; Sử dụng Internet cơ bản. Phần II: Lý thuyết ôn trên phần mềm đào tạo trực tuyến, mỗi học viên được cấp 01 tài khoản, để ôn tập lý thuyết trên phần mềm đào tạo trực tuyến. Phần III: Thi sát hạch, học viên thực hiện 02 bài thi trực tiếp trên máy, gồm: Lý thuyết và thực hành.

Sau khóa bồi dưỡng, các học viên tham dự đầy đủ chương trình và thi đạt, sẽ được cấp chứng chỉ do Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I, thuộc Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cấp (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT ngày 28/4/2014).

Giảng viên tham gia giảng dạy cho Lớp bồi dưỡng tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đều là các giảng viên có kiến thức, có uy tín và kinh nghiệm thực tế, đến từ Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cuối cùng, TS. Nguyễn Thị Vân, thay mặt các đơn vị chủ trì, phối hợp tổ chức khóa học, cảm ơn Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông I, thuộc Học Viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, đã liên kết phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức khóa học. Ban tổ chức cũng trân trọng đề nghị các đồng chí giảng viên, học viên trên tinh thần thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của khóa học, để hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ đề ra.

Một số hình ảnh của khóa bồi dưỡng:

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bưu chính viễn thông 1, chia sẻ về tình hình tổ chức lớp học và quy chế học tập

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng khóa bồi dưỡng

Doãn Huy.