Những năm gần đây chính sách của nhà nước có nhiều thay đổi trong công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước, việc trao quyền tự chủ một phần hoặc toàn bộ về tài chính, nhân sự cho các đơn vị, đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp phải xây dựng một cơ chế phân phối phù hợp, tạo động lực, thúc đẩy cho các bộ phận, cá nhân trong đơn vị, nhưng vẫn phải đảm bảo, tuân thủ các quy định của nhà nước về công tác thu, chi và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn dịch vụ.

Ngày 04 tháng 4 năm 2019, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức khai giảng khóa tập huấn “Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước”.

 
Ông Lê Đức Quang, Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai giảng khóa tập huấn

Tham dự Khai giảng lớp tập huấn có ông Lê Đức Quang, Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; Đại diện  Phòng/Khoa thuộc Trường; và hơn 40 học viên là Lãnh đạo các đơn vị, trưởng phòng tài chính kế toán, kế toán trưởng, trưởng phòng tổ chức – hành chính tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương, địa phương phía Bắc và một số tỉnh, thành phố miền Trung.

Trong thời gian 2 ngày (từ 04-05/4) các đồng chí học viên sẽ được các giảng viên có nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tiễn thuộc Bộ Tài chính; Trường ĐH Lao động – Xã hội trao đổi những kiến thức về chính sách nhà nước trong công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước; xây dựng và áp dụng các phương pháp trả lương mềm; hạn chế những sai phạm trong công tác quản lý thu, chi, sử dụng nguồn ngân sách và hoạt động dịch vụ.

Trong bài phát biểu ông Lê Đức Quang, Phó hiệu trưởng Nhà trường mong muốn rằng thông qua khóa tập huấn các đơn vị sẽ vận dụng được những nội dung của khóa học để áp dụng cho đơn vị của mình; tạo động lực thúc đẩy cá nhân, tập thể cống hiến và góp phần vào sự phát triển của đơn vị; đồng chí cũng chúc lớp tập huấn “Phương pháp xây dựng quy chế lương và trả lương tăng them trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước” sẽ thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của khóa tập huấn:

Bà Vũ Hải Yến, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng, Vụ Tài chính sự nghiệp, Bộ Tài chính – Giảng viên khóa tập huấn
Giảng viên Trần Quốc Việt –  Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường ĐH LĐ-XH

Ông Lê Đức Quang, Phó hiệu trưởng nhà Trường trao Giấy chứng nhận cho học viên tại buổi bế giảng

Toàn cảnh khóa tập huấn