12:00 am 02/12/2021

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 02/12/2021 tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức lớp “Bồi dưỡng về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” cho đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ, ngành và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố.

TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng

Tham dự Lễ khai mạc có TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội; tại các điểm cầu tham dự trực tuyến còn có: PGS.TS. Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học môi trường, Tổng cục môi trường ( Bộ Tài Nguyên và Môi trường) , ThS. Hàn Trần Việt, Trưởng phòng Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường – đại diện giảng viên, báo cáo viên.

Tham gia Lớp bồi dưỡng có gần 120 học viên tại hơn 40 điểm cầu là công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Lãnh đạo, chuyên viên của hơn 22 Sở LĐTBXH, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị Quản lý hành chính nhà nước của Bộ.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng TS. Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh: Lớp Bồi dưỡng về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu là cơ hội để giới thiệu chủ trương, quan điểm, định hướng mới của Đảng, Chính phủ, của Bộ LĐTBXH trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời cũng là cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa chuyên gia và học viên đối với các nội dung trong Chương trình bồi dưỡng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai có hiệu quả.

Để chương trình tập huấn đảm bảo chất lượng và đạt được mục tiêu đề ra, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các học viên chủ động trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc, đề xuất một số định hướng, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai; đồng thời chia sẻ những bài học thành công, những hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong thực tiễn triển khai tại địa phương mình để chính các chuyên gia và các học viên ở các địa phương khác tham khảo, học tập./.

Bình luận: