Tới dự lễ khai mạc lớp đào tạo có các đồng chí lãnh đạo đến từ Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, các đồng chí giảng viên cùng gần 70 học viên là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác tổ chức, cán bộ của 42 đơn vị thuộc Bộ.

Ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc lớp “Đào tạo về công tác tổ chức, cán bộ” năm 2018

 

Phát biểu khai mạc lớp đào tạo, ông Trần Ngọc Túy, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh vai trò của công tác tổ chức cán bộ, tầm quan trọng của việc xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu và tổ chức triển khai công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc Bộ. Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang quyết tâm đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước nhằm nâng cao chất lượng, tạo khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, việc đào tạo và thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ là việc làm hết sức cần thiết.

Với chương trình diễn ra trong 10 ngày,  học viên sẽ được đào tạo và cập nhật các nội dung của 15 chuyên đề về công tác tổ chức cán bộ theo chương trình, tài liệu chung của Bộ Nội vụ đã xây dựng. Mục đích, nội dung của lớp đào tạo nhằm trang bị kiến thức chung, nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tổ chức, cán bộ, cập nhật các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn mới ban hành liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, đồng thời giúp các đơn vị có cơ hội để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận, giải đáp các vấn đề khó khăn, bất cập hiện nay trong quá trình triển khai tại đơn vị.

Giảng viên tham gia giảng dạy bao gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp Cục, Vụ và các chuyên gia giàu kinh nghiệm của các đơn vị đến từ Bộ Nội vụ (Vụ Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Bảo hiểm xã hội…).

Để lớp đào tạo đạt chất lượng, hiệu quả như mong đợi, Vụ Tổ chức cán bộ và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đề nghị các đồng chí giảng viên và học viên tham dự quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của lớp học, đồng thời phát huy tinh thần trao đổi cởi mở, chia sẻ và tích cực, chủ động áp dụng các kiến thức, kỹ năng được đào tạo vào công tác thực tiễn tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Dự kiến lớp học sẽ diễn ra từ ngày 17/7 đến ngày 27/7/2018. Sau khi kết thúc, học viên sẽ viết thu hoạch và được xem xét, cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Một số hình ảnh của buổi khai giảng:

TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng phủ trách nhà Trường phát biểu trong buổi khai giảng

 

 PGS.TS. Trần Khắc Việt, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề đầu tiên trong buổi khai giảng

 PGS.TS. Trần Khắc Việt, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với toàn thể học viên của lớp

 

Toàn cảnh buổi khai giảng