Tham dự Lễ khai mạc có Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; Ông Lê Đức Quang, Phó Hiệu trưởng, Ủy viên hội đồng tuyển dụng, Bà Vũ Thị Hải Hòa, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phó chủ tịch hội đồng thi tuyển viên chức,  Ông Nguyễn Văn Tùng – Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức – Cán bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các thành viên Hội đồng, Ban Giám sát, Ban Coi thi, Tổ giúp việc Hội đồng thi và 21 thí sinh tham dự kỳ thi.

Nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách; đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Trường, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường đã xây dựng, ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 với 07 chỉ tiêu của 4 vị trí việc làm tại 04 phòng/khoa của Trường. Trường đã thông báo tuyển dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và đã nhận được 24 phiếu đăng ký dự tuyển. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trường đã tổ chức xét và trình Hiệu trưởng phê duyệt 21 trường hợp đủ điều kiện dự thi, sau quá trình làm thủ tục dự thi có 21 thí sinh chính thức bước vào thi tuyển vòng 1, trong đó 02 thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ. 01 thí sinh được miễn thi môn tin học. Nhìn chung, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức của Trường chủ yếu là các thí sinh có trình độ, kinh nghiệm công tác phù hợp điều kiện, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 phát biểu khai mạc kỳ thi tuyển viên chức

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Bà Vũ Ngọc Thủy nhấn mạnh công tác tuyển dụng là khâu đầu tiên có tính quyết định đến chất lượng nguồn nhân lực của mỗi cơ quan trong hệ thống chính trị nói chung và đối với Trường nói riêng. Chính vì vậy, đơn vị luôn coi trọng việc thi tuyển viên chức lựa chọn những người ưu tú nhất, có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Sáng ngày 20/3/2021 Hội đồng thi tuyển viên chức tổ chức thi vòng 1 với hình thức trắc nghiệm với 03 môn thi là: Kiến thức chung với thời lượng 60 phút; Ngoại ngữ môn Anh văn với thời lượng 30 phút; Tin học với thời lượng 30 phút, với nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài và hạn chế những tiêu cực trong thi cử có thể xảy ra. Trường sẽ đánh giá đầy đủ, toàn diện, khách quan, công bằng và chính xác về năng lực của thí sinh. Kết quả các vòng thi 1 sẽ sớm được Trường công bố sau khi kết thúc theo quy định. Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu của vòng 1 mới được tham gia dự thi vòng 2, dự kiến thi vòng 2 vào ngày 24/4/2021.

Toàn cảnh buổi Lễ khac mạc kỳ thi tuyển viên chức               

Khuất Tuấn Sơn.