TS. Bùi Tôn Hiến, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức LĐXH trình bày trong Hội thảo lấy ý kiến góp ý chương trình


TS. Bùi Tôn Hiến, Hiểu trưởng chủ trì tại Hội thảo 

Toàn cảnh Hội thảo