Đến dự và phát biểu khai giảng khóa học, ng Lê Đức Quang – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội cùng gần 100 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương và địa phương.

Tại buổi khai giảng, ông Lê Đức Quang – Phó Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Khóa học còn góp phần  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy hành chính Nhà nước; chuẩn hóa và đáp ứng yêu cầu vị trí trong thực thi công vụ hiện nay của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tham gia lớp học, các học viên sẽ được truyền thụ các khối kiến thức, gồm: Kiến thức chung về quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý nhà nước về ngành, lãnh thổ; Các kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính. Giảng viên của khóa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia. Theo dự kiến, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong thời gian hơn 02 tháng, để hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ, các học viên sẽ thực hiện 2 bài kiểm tra và viết 1 bài tiểu luận tình huống về quản lý hành chính nhà nước.

Kết thúc bài phát biểu, ông Lê Đức Quang – Phó Hiệu trưởng nhà trường mong rằng các học viên sẽ bố trí thời gian hợp lý để tham gia lớp học đầy đủ, có tinh thần, phương pháp học hợp lý để đạt hiệu quả cao nhất trong khóa học, chúc các học viên hoàn thành tốt khóa học nâng cao năng lực quản lý, đáp ứng tốt hơn mọi yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác chuyên môn tại đơn vị nói riêng.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ths. Lê Đức Quang – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai giảng và chỉ đạo lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh khai giảng 2 lớp chuyên viên và chuyên viên chính