Trong hai ngày 29, 30/11/2019, tại Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Lao động – Thương binh và Xã hội” cho hơn 120 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐTB&XH và Sở Lao động TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự buổi khai mạc tập huấn ngày hôm nay.

Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai mạc tập huấn

 

Phát biểu khai mạc tập huấn, Ông Lê Đức Quang, Chuyên viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội nhấn mạnh Bảo vệ và cải thiện môi tr­ường là vấn đề luôn được Đảng và Nhà n­ước ta coi trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà n­ước và trách nhiệm của Chính quyền các cấp, các cơ quan nhà n­ước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc bảo vệ môi tr­ường, Quốc hội đã thông qua nhiều Bộ luật trong đó có Luật Bảo vệ môi trường 2005. Đến năm 2014, Luật Bảo vệ môi tr­ường sửa đổi được thông qua. Ngày 13/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường đã cụ thể hóa những quy định pháp luật về môi tr­ường, nhằm thực hiện có hiệu quả việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ gìn môi trường thiên nhiên đảm bảo phát triển bền vững và cân bằng sinh thái ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Công tác bảo vệ môi trường đã được sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cũng như các Vụ, Cục, Tổng Cục đơn vị thuộc Bộ; sự hỗ trợ từ phía Bộ Tài nguyên và Môi trường; sự giúp đỡ của chính quyền, lãnh đạo các địa phương nơi đặt các cơ sở trực thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Các hoạt động điều tra, đánh giá, đầu tư cải thiện  hiện trạng môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải để bảo vệ môi trường liên tục được thực hiện hàng năm. Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức cho cán bộ nhân viên trong ngành cũng như các đối tượng chăm sóc quản lý đào tạo cũng được duy trì. Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đang quản lý hệ thống các cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và cơ sở cai nghiện trên toàn quốc. Các cơ sở này đang được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng, trong đó có công tác bảo vệ môi trường.

Mục đích, nội dung của lớp tập huấn tập nhằm cập nhật thông tin và chia sẻ các vấn đề mới nhất liên quan Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, các Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trung tâm điều dưỡng thương binh nặng, trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công, trung tâm cung cấp các dịch vụ công tác xã hội của địa phương và đồng thời, Trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực của ngành. Giảng viên của lớp tập huấn là các cán bộ lãnh đạo cấp Vụ và chuyên gia nhiều kinh nghiệm, uy tín đến từ Viện Khoa học môi trường, Tổng Cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cuối cùng Ông Lê Đức Quang, CVCC, Phó Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt các đơn vị chủ trì tổ chức tập huấn, trân trọng gửi đến các đồng chí giảng viên và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức của các đơn vị lời chúc sức khỏe và chúc cho lớp tập huấn của chúng ta thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh khai mạc lớp tập huấn:

PGS.TS. Phạm Văn Lợi, Viện trưởng, Viện Khoa học môi trường, Tổng Cục Môi trường chia sẻ tại lớp tập huấn.

 

Toàn cảnh buổi khai mạc lớp tập huấn

 

 

Huy Doãn.