Tới dự lễ khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí lãnh đạo đến từ Vụ Kế hoạch – Tài chính, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, các đồng chí giảng viên cùng 120 đại biểu là đại diện chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cán bộ phụ trách kỹ thuật và kế toán dự án của 36 đơn vị có dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ quản lý.

Ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính phát biểu khai mạc tập huấn “Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản”

Phát biểu khai mạc tập huấn, ông Phạm Quang Phụng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính nhấn mạnh “tập huấn lần này là cơ hội để tập trung trao đổi, thảo luận, nâng cao nhận thức về quản lý chất lượng dự án đầu tư cơ bản theo quy định của Luật Xây dựng”. Nội dung tập trung các chuyên đề trọng tâm sau: 

– Các quy định về quản lý dự án đầu tư, quyền hạn, trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quản lý dự án. Trong đó, tập trung vào các nội dung phù hợp với đặc điểm quy mô, tính chất dự án của Bộ.

– Quản lý chi phí đầu tư; thanh, quyết toán vốn đầu tư: Các quy định mới về quản lý tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng; định mức và đơn giá xây dựng công trình; hợp đồng xây dựng; tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư.

– Những vấn đề cần lưu ý trong lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật Đấu thầu phù hợp với thực tiễn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Các nội dung về quyền hạn, trách nhiệm, phạm vi quản lý, sự phối hợp giữa Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

– Một số nội dung cần lưu ý trong quản lý thực hiện kế hoạch đầu tư công.

          Ngoài các chuyên đề trên, các đại biểu sẽ được nghiên cứu, thảo luận về các chuyên đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản khác…Đồng thời, lớp tập huấn cũng dành phần lớn thời gian để thảo luận, trao đổi và giải đáp một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện: trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; quản lý chất lượng công trình, xử lý phát sinh tại hiện trường; quản lý hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng; trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư trong quản lý thực hiện dự án….

          Đại biểu tham dự tập huấn thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của lớp học, đồng thời phát huy tinh thần trao đổi cởi mở, chia sẻ. Với những nội dung thiết yếu của khóa tập huấn sẽ đóng góp tích cực trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

          Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Giảng viên Nguyễn Anh Tuấn – Nguyên Phó Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng

Toàn cảnh lớp tập huấn