Trong 02 ngày (26-27/02/2016) Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức lớp tập huấn về thông tin đối ngoại và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước nhằm trang bị, cập nhật thông tin liên quan đến lĩnh vực lao động – xã hội và ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, ngành trong thời gian tới.

TS. Phạm Trường Giang, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

 

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp tập huấn, TS. Phạm Trường Giang, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội nhấn mạnh: trong thời đại công nghệ hiện nay, công nghệ thông tin có vai trò quyết định sự thành công hay thất bại của một chính sách, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập rất nhanh với khu vực và thế giới. Tại buổi tập huấn, các học viên là công chức, viên chức đến từ các đơn vị của Bộ đã được lắng nghe các chuyên để về hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam nói chung và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nói riêng.

Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TTTT trình bày tại lớp tập huấn

 

Trong chuyên đề liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam, Ông Lê Văn Nghiêm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại – Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện Việt Nam đang hội nhập toàn diện vào đời sống quốc tế với tốc độ khá nhanh, tuy nhiên, thực tế là nhà nước như đầu tàu chạy nhanh về phía trước trong khi những toa tàu ở phía sau khó theo kịp bởi vẫn còn những lỗ hổng về nhận thức và thông tin về hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế là sân chơi của thế giới và khu vực, vì vậy chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh, nhà nước đang thúc đẩy nhanh hội nhập trong khi người dân chưa thực sự sẵn sàng. Vì vậy, thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, trang bị hành trang hội nhập cho người dân Việt Nam. Trong những năm gần đây, Chính phủ cũng đẩy mạnh các hoạt động và công tác liên quan đến thông tin đối ngoại, coi đây là vấn đề quan trọng đối với tất cả các Bộ, ngành và toàn thể người dân, vì vậy, cần phải huy động nguồn lực của tất cả các cấp, các ngành để nỗ lực cải thiện hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế bởi việc này liên quan mật thiết đến lợi ích quốc gia.

Theo ông Hoàng Quang Thành, Trưởng phòng Hệ thống – Trung tâm Thông tin của Bộ LĐTBXH, mục tiêu của Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020 của Bộ là nhằm ứng dụng có hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, làm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, phát triển hạ tầng ký thuật, cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng sẵn sàng kết nối Chính phú điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng trong Bộ nói riêng và ngành nói chung. Theo đó, một trong những biện pháp để thực hiện Kế hoạch này là xây dựng mạng lưới đầu mối triển khai ứng dụng CNTT tại các đơn vị, mỗi đơn vị cử 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên chuyên trách tham gia đầu mối về CNTT.

Toàn cảnh lớp tập huấn

 

Bên cạnh việc trình bày chuyên đề, các báo cáo viên của buổi tập huấn cũng dành thời gian giải đáp thắc mắc của các học viên liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của Việt Nam cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước của Bộ, nhằm nâng cao hiệu quả công việc cho các đơn vị thuộc Bộ./.