8:00 am 02/03/2021

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển viên chức, cụ thể:

Số chỉ tiêu tuyển dụng: 07;

Số thí sinh đăng ký dự tuyển: 24 thí sinh;

Số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 21 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đề nghị người dự tuyển viên chức có tên trong danh sách nêu trên thường xuyên vào trang thông tin http://molisa.edu.vn/tuyen-dung.html để xem các thông báo mới nhất liên quan đến quy trình, kế hoạch và nội dung ôn tập liên quan đến tuyển dụng viên chức./.

Trân trọng./.

 

– Tệp đính kèm:

– Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển viên chức.pdf

Bình luận: