Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo công tác của Trường, năm 2017 Trường đã phối hợp với các đơn vị, các chuyên gia trong và ngoài Bộ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho 990 lượt học viên, trong đó có 499 công chức và 544 viên chức… Các khoá học tập trung vào bối dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng, bồi dưỡng về văn hóa công sở và kỹ năng mềm trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn và kiến thức về hội nhập quốc tế Lao động – Xã hội trong ASEAN, bồi dưỡng về Chính phủ điện tử và bảo mật thông tin mạng, thông tin nội bộ e Molisa, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ cho các cán bộ trẻ… Các khóa học do Trường tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngoài thực hiện kế hoạch đào tạo được Bộ giao, Trường còn tích cực, chủ động liên kết tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu của cácđịa phương, đơn vị cho gần 2500 lượt học viên. Các khoá tập huấn theo nhu cầu, một mặt giúp tăng cường năng lực cho cán bộ của ngành ở địa phương, cơ sở như là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển của Trường mà Bộ đã chỉ đạo, đồng thời góp phần tạo thu nhập cho Trường để thực hiện tự chủ một phần kinh phí hoạt động theo định hướng của Chính phủ, của Bộ và nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Nhằm chuẩn hóa việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành, Trường đã phối hợp với cácđơn vị, chuyên gia trong và ngoài Bộ biên soạn, hoàn thiện và trình Bộ thẩm định và ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ như công tác xã hội, an toàn lao động, quản lý giáo dục nghề nghiệp… Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt độngđào tạo, bồi dưỡng cũng được chú trọng thông qua việc hoàn thiện và đưa vào hoạt độngcác phần mềm hỗ trợ công tác chuyên môn, xây dựng phần mềm đào tạo trực tuyến cũng như các quy trình cho các hoạt động của Trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Trường cũng đi vào chiều sâu với các đối tác truyền thống như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), và tiếp tục mở rộng tới các đối tác tiềm năng như Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Tổ chức Colombo Plan.


TS. Nguyễn Thị Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Vân – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của Trường theo hướng tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Bộ, mở rộng hoạt độngđào tạoở cấp cơ sở theo nhu cầu của địa phương, đơn vị; tranh thủ sự hỗ trợ và kỹ thuật và tài chính của các tổ chức quốc tế cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ ngành. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Trường xác định các giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc bám sát sự chỉ đạo của Bộ, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ cũng như tăng cường thăm dò, khảo sát, nắm bắt tình hình nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ để đổi mới, xây dựng nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà tập thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội đã đạt được trong năm 2017, đồng thời bày tỏ mong muốn Trường tiếp tục phát huy hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018. Về công tác chuyên môn, Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ của ngành, nhận diện được toàn bộ các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ của Bộ, của ngành, từ đó có sự cải tiến trong thiết kế, xây dựng chương trình và nội dung sao cho phù hợp. Theo Thứ trưởng, Trường cũng cần tập trung nâng cao chỉ số của Bộ về ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2018, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các đơn vị trong Bộ và ngoài Bộ trong việc áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành. Thứ trưởng đề nghị Trường tích cực tiếp thu cácý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ cân nhắc, báo cáo lãnh đạo Bộ tạo điều kiện kiện toàn Ban giám hiệu Trường, đảm bảo nhân lực thực hiện các hoạt động của Trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt tập thể công chức, viên chức, người lao động của Trường, TS. Nguyễn Thị Vân đã bày tỏ lòng cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Bộ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, các chuyên gia trong và ngoài Bộ đã dành cho Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động – xã hội trong năm qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của lãnh đạo Bộ cũng như các đơn vị trong năm 2018 và thời gian tới./.