Toàn cảnh Hội thảo

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Trường năm 2015, xây dựng định hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Trường đối với Ngành LĐTBXH năm 2016 và giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời Tham vấn ý kiến các đối tác hợp tác trong và ngoài nước về định hướng, chương trình, kế hoạch trọng tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường, thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trường giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Hội thảo

 

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp; đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ có PGS.TS Nguyễn Bá Ngọc – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Lao đông – Xã hội; bà Lê Minh Giang – Phó Vụ Trưởng – Chánh Văn phòng Uỷ ban Quốc gia người cao tuổi; Ông Nguyễn Chí Trường – Phó Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề – TCDN; TS. Nguyễn Duy Phúc – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; Ông Hoàng Minh Hào – Phó Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương; đại diện Cục Việc làm; ông Nguyễn Đức Hỗ – Viện Khoa học Dạy nghề. Đến tham dự còn có PGS.TS. Hoàng Trần Hậu – Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Tài chính – Bộ Tài chính; TS. Nguyễn Văn Nghị – Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý cán bộ khoa học công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ; TS. Nguyễn Công Khối – Phó giám đốc Học viện quản lý xây dựng; TS. Nguyễn Quang Tuấn – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách khoa học công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ; ThS. Trịnh Thị Thu Huyền – Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao và đặc biệt là sự tham dự của Đoàn cán bộ Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào do Đ/c Khamsay MUENLOUANG – Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh tỉnh Chăm Pa xắc làm Trưởng đoàn.

TS. Phạm Trường Giang, Hiệu trưởng Trường ĐTBD CBCC LĐXH đã báo cáo tóm tắt kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội năm 2015 và một số định hướng, kế hoạch năm 2016.

TS. Phạm Trường Giang, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

 

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – xã hội là đơn vị mới thành lập, chính thức đi vào hoạt động từ 01/3/2015 theo Quyết định số 244/QĐ-LĐTBXH ngày 12/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với tổng số công chức, viên chức và người lao động là 24 người. Tính đến ngày 20/12/2015, Trường đã hoàn thành việc tổ chức 13 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch Bộ giao, với tổng số 831 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành lao động – thương binh và xã hội được đào tạo, bồi dưỡng. Các đối tượng được bồi dưỡng đa dạng: từ cán bộ trẻ, chuyên viên trực tiếp làm chuyên môn, đến cán bộ quản lý cấp phòng, cán bộ quản lý cấp vụ; có cả đối tượng là cán bộ ngành lao động – xã hội nước bạn, hiện trường đang phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn trong Bộ tiến bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về lao động và phúc lợi xã hội cho 10 cán bộ Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Ngoài nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ, Trường còn kiên kết với các Sở Lao động – Thương binh và xã hội tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ ngành lao động – xã hội nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ngành, với tổng số 756  học viên tại một số địa phương. Bên cạnh đó, Trường còn tổ chức Bồi dưỡng kỹ năng QLNN chương trình chuyên viên, chuyên viên chính 03 lớp với tổng số 375 học viên được cấp chứng chỉ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ về lao động, tiền lương, quan hệ lao động và bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp, tổng số 04 lớp, với hơn 1000 học viên tham gia.

Đ/c Khamsay MUENLOUANG – Giám đốc Sở Lao động và Phúc lợi xã hội tỉnh Chăm Pa xắc (Lào) phát biểu tại Hội thảo

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Trường Đào tào, bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – xã hội trong thời gian qua; đồng thời chỉ đạo trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lao động – thương binh và xã hội; xây dựng mạng lưới giảng viên kiêm chức, giảng viên thỉnh giảng; Nghiên cứu, thực hiện các cách thức đào tạo gắn đào tạo truyền thông với đào tạo từ xa, để nhằm tận dụng và tối ưu hoá nguồn lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, chủ động xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tại trung ương và địa phương. Đồng thời, tranh thủ tối đa hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của các đối tác khu vực và quốc tế, chủ động đề xuất cac chương trình hợp tác, kết nối với các tổ chức quốc tế, chuyên gia trong xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về lao động – xã hội và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ Ngành.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

 

Cũng tại Hội thảo, đại diện Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội CHDCND Lào đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành lao động -xã hội. Hội thảo cũng tiến hành thảo luận, tham vấn, đóng góp cho kế hoạch, chương trình và định hướng, nhiệm vụ trọng tâm triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội của Trường năm 2016 và giai đoạn 2016-2020; Thảo luận, xây dựng mạng lưới quan hệ đối tác hỗ trợ hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức lao động – xã hội và kế hoạch ưu tiên hợp tác năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.