1. MỤC TIÊU KHÓA TẬP HUẤN:

– Hiểu rõ được cơ chế tự chủ năm 2021 mới nhất trong công tác quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước;

– Xây dựng và áp dụng các phương pháp trả lương mềm nhằm khuyến khích, tạo động lực cho cán bộ, nhân viên và người lao động;

– Hạn chế những sai phạm trong công tác quản lý thu, chi, sử dụng nguồn ngân sách và hoạt động dịch vụ.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

– Lãnh đạo đơn vị đơn vị sự nghiệp nhà nước;

– Trưởng phòng tài chính – kế toán; Trưởng phòng tổ chức – hành chính, chuyên viên phòng tài chính – kế toán, chuyên viên phòng tổ chức – hành chính;

– Mỗi đơn vị cử tối đa 5 người.

3. THỜI GIAN:

– Lịch học: 02 ngày (từ 25/9-26/9/2021).

– Thời gian: buổi sáng từ 8h30 – 11h30 / buổi chiều từ 13h00 – 16h30.

4. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌC: (Trong Công văn chi tiết kèm theo thông báo này).

Học trực tuyến: Học viên sẽ được cấp tài khoản (học theo Quy chế đào tạo trực tuyến của Nhà trường).

5. HỌC PHÍ: 1.500.000 VNĐ / cho 5 tài khoản học của một đơn vị.

(Bao gồm chi phí tài liệu, giảng viên, in ấn giấy chứng nhận).

 

Để đăng ký khoá học vui lòng liên hệ:

Mr. Khuất Tuấn Sơn – Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính nhà nước.

Hotline: 093.680.0027 (ZALO)

Email: khuattuanson@gmail.com

(Toàn văn Công văn kèm thông báo này)
Công văn chiêu sinh lớp Cơ chế tự chủ tài chính.pdf