Họp Hội đồng thẩm định chương trình “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội”

Sáng 25/8/2023, tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã diễn ra buổi họp Hội đồng thẩm định chương trình “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội

Hội đồng thẩm định chương trình bao gồm: Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Chủ tịch hội đồng; Ông Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội – Phản biện 1; Bà Tiêu Thị Minh Hường, Trưởng khoa Công tác xã hội, Đại học Lao động – Xã hội – Ủy viên hội đồng; Ông Bùi Tôn Hiến, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động – Xã hội – Ủy viên hội đồng; Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Ủy viên hội đồng; Bà Trần Thị Phương Thúy, Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức cán bộ – Ủy viên hội đồng; Bà Nguyễn Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam, Phản biện 2 vắng mặt gửi nhận xét phản biện cho hội đồng. Ngoài ra, tham dự tại buổi họp Thẩm định chương trình còn có TS. Nguyễn Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội Trưởng ban xây dựng chương trình cùng một số thành viên của ban xây dựng chương trình và một số đại biểu tham gia.

Toàn cảnh buổi họp thẩm định chương trình

Tại cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã thông báo những nội dung liên quan đến chương trình làm việc của hội đồng. Bà Trần Thị Thu Hằng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thay mặt hội đồng công bố quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình. TS. Nguyễn Thị Vân – Trưởng ban xây dựng chương trình thay mặt ban xây dựng báo cáo hội đồng thẩm định về quá trình xây dựng chương trình “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội”, sự cần thiết của chương trình trong giai đoạn hiện nay.

Sau quá trình làm việc tích cực và hiệu quả, Hội đồng đã thống nhất thông qua chương trình “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Công tác xã hội” có chỉnh sửa ở một vài nội dung. Thay mặt Ban xây dựng chương trình, TS. Nguyễn Thị Vân đã tiếp thu các ý kiến của hội đồng. Sau buổi thẩm định này Ban xây dựng chương trình sẽ họp, điều chỉnh, hoàn thiện và Trình Bộ sớm ban hành chương trình này. Sau khi chương trình được Bộ ban hành, chương trình sẽ đáp ứng được nhu cầu bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành công tác xã hội trên toàn quốc theo quy định tại NĐ 89/2021/NĐ-CP ngày 23/11/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức./.

                                                                                                                      Lê Thị Ngọc Thúy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *