Là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Lao động, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã có chức năng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị; kỹ năng quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ về lao động, người có công và xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức của Ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu. Tuy mới được thành lập từ 03/2015 – 11/2015, mặc dù thời gian ngắn nhưng Trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được nhiều lớp không chỉ đơn vị thuộc Bộ mà còn các cơ sở có nhu cầu, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng do Lãnh đạo Bộ LĐTBXH giao. 

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chúc mừng và tặng hoa Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội

 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chúc mừng các đồng chí cán bộ công chức, viên chức của Trường và đánh giá cao những thành tích của Trường đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng: Trong thời gian tới, Trường nhanh chóng xây dựng kế hoạch, và hoàn thiện định hướng phát triển toàn diện các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức; Phát huy tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, Lãnh đạo, giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Nhân ngày 20/11, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp chúc các đồng chí cán bộ công chức, viên chức của Trường sức khỏe, hạnh phúc, thành công và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Bộ đã tin tưởng giao cho.

TS. Phạm Trường Giang – Hiệu trường Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Trường từ ngày thành lập đến nay và  cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ tới nhà trường.

 

Thay mặt Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ công chức, viên chức, TS. Phạm Trường Giang – Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã quan tâm, giúp đỡ nhà trường ngay từ những ngày đầu thành lập. TS. Phạm Trường Giang – Hiệu trưởng có một số kiến nghị đề xuất, đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm đầu tư bổ sung thêm cơ sở vật chất cho Trường; sớm ban hành các quy chế đào tạo, xây dựng chương trình đào tạo, hợp tác quốc tế, biên soạn tài liệu, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động – xã hội.

Đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo một số lĩnh vực đã có cơ sở pháp lý như: Lĩnh vực BHXH đã có quy định tại Khoản 9 Điều 10 Luật BHXH; Lĩnh vực hòa giải viên lao động đã có quy định tại Điều 195 Bộ luật lao động; Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (công tác xã hội): Thông tư liên tịch số 30/2015/TT/BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội; Lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động (Luật An toàn vệ sinh lao động). Các lĩnh vực có hệ thống các đơn vị sự nghiệp lớn như: Việc làm; Chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Người có công; Phòng chống tệ nạn xã hội…

Trong thời gian tới, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Lao động – Xã hội sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành LĐ-TBXH, từ Trung ương tới cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngành theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và tương thích với trình độ nhân lực cao của khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo Cục Việc làm tặng hoa và chúc mừng cán bộ công chức, viên chức của Trường

 

Cùng thời điểm này Lãnh đạo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Cục Việc làm Bộ lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã tới chúc mừng và tặng hoa cán bộ công chức, viên chức của Trường nhân ngày 20/11.