12:00 am 10/02/2022

Chiêu sinh 02 lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 34 và chuyên viên chính khóa 36”

CHIÊU SINH 02 LỚP “BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 34 VÀ CHUYÊN VIÊN CHÍNH KHÓA 36”

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức lớp “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 34 và chuyên viên chính khóa 36 năm 2022” học bằng hình thức trực tuyến.

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

1.1. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên:

– Cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khoá bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

– Đối tượng chuyển từ các doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhưng chưa qua khóa bồi dưỡng về quản lý nhà nước;

– Cán bộ, công chức, viên chức ngạch cán sự, nhân viên và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu là 3 năm.

1.2. Lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính:

– Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương; Lãnh đạo cấp Sở và tương đương; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương chưa qua khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

– Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch từ 04 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên);

– Đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

  1. THỜI GIAN

– Khai giảng: Khai giảng 17h30 ngày 10/3/2022.

– Lịch học: Các ngày trong tuần.

– Thời gian: Từ 17h30 – 19h30.

– Kết thúc: Dự kiến ngày 10/5/2022.

  1. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC HỌC:(Trong Công văn chi tiết kèm theo thông báo này).

Học trực tuyến: Học viên sẽ được cấp tài khoản (học theo Quy chế đào tạo trực tuyến của Nhà trường).

  1. HỌC PHÍ:

– Đối với chuyên viên đăng ký học: 2.400.000 VNĐ/học viên/khóa học

– Đối với chuyên viên chính  đăng ký học: 2.500.000 VNĐ/học viên/khóa học

(Bao gồm chi phí tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng chỉ)

Để đăng ký khoá học vui lòng liên hệ:

Mr. Khuất Tuấn Sơn – Phó Trưởng Khoa Quản lý hành chính nhà nước.

Hotline: 0799.200.027 (ZALO).

Email: khuattuanson@gmail.com.

(Toàn văn Công văn kèm thông báo này)

Đăng ký tham gia khoá học tại đây :

Đăng ký tuyển sinh

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *