Chiêu sinh các lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tổ chức chiêu sinh các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 42, ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 43; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 33 theo hình thức học từ xa (trực tuyến), cụ thể như sau:

(Toàn văn công văn kèm theo thông báo này)

Mẫu đơn đăng ký tham gia khóa học

Hướng đăng ký tham gia khóa học trực tuyến

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Microsoft Teams

Đăng ký tại đây:

https://colasa.edu.vn/tuyen-sinh/dang-ky-tuyen-sinh.html

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *